xe1Kp8cW (1)

Историята на томографията започва в Италия. Откривателят е проф. Алесандро Валебона, всепризнат рентгенолог, роден в Геноа през 1899г. Той открива техниката на томография през 1930г. За разлика от конвенционалната рентгенография, томографията позволява на оператора да избере специфичен слой (разрез). Използвайки принципа на прожекционната геометрия, се отстраняват заобикалящите анатомични структори благодарение на синхронизираното движение на рентгеновия генератор и детектора. Като продължим с историята на NewTom през 1996г., когато четирима експерти от базираната във Верона компания QR (Quantitative Radiology) изобретяват NewTom 9000, първият на пазара CBCT апарат за клинично приложение.

Ключовите разлики между CBCT и класическия КТ са:

  • Коничният (по настоящем пирамидален) сноп на лъчението срещу тесният ветрилообразен сноп при КТ;
  • Големият плоскопанелен детектор.

CBCT скенерът извършва сканиране при развътане от 360° на тръбата и детектора, при което само част от интересната ни анатомия на пациента се облъчва. През 2004-та NewTom предлагат следващия успешен модел, NewTom 3G, който за времето си произвежда най-големият възможен обем (ø20 cm). NewTom VG (Vertical Generation), произведен 2007г., е първият CBCT апарат с вертикално стоящ пациент. Скоро идват усъвършенстваните модели  VG Flex, VGi и VGi Flex. През 2010-та се появява  NewTom 5G, който предлага над 7 различни обема и отворено гентри. За разширяване приложението във ветеринарната и хуманна медицина, 5G е ъпгрейдван същата година за диагностика на главата и врата, УНГ, ЛЧХ и ортопедия. През 2012-та продължава развитието с новите модели с по-висока резолюция, по-кратко време на сканиране, съответно занижена доза на облъчване, успоредно с по- удобен потребителски софтуер. Това са новите модели  NewTom GiANO 2D, 3D и Ceph (2012) изображения; VGi evo с максимален FOV от 24×19 cm (2014); NewTom 5G XL (2015); GiANO HR (2018) и NewTom GO – представен през 2015-та, доразвит от чист PAN до CEPH и 3D. Последният засега модел е NewTom 7G, първият CBCT Multi-Scan Body, за цяло тяло, с разширено клинично прилижение. Най-мощният CBCT на пазара, за цяло тяло, с изображение на анатомични микроструктури с резолщция до 90 µм за прецизни детайлни анализи.

www.newtom.it, www.newtomforum2021.com

 NewTom оn- line 3D CBCT форум/11.09.2021 г.! Регистрирайте се на www.newtomforum2021.com!