Лъчезащитни средства

✔  Лъчезащитна яка за пациента;
✔  Лъчезащитна престилка с интегрирана яка за пацинета;
✔  Лъчезащитна престилка за оператора;
✔  Лъчезащитна панорамна престилка за пациента;

zashtitni