22.03.2012 г., Велико Търново се сдоби с последно поколение скенер за глава.

На знаковия за град Велико Търново ден – 22 март, когато градът чества своя официален празник,„Дентален център І Велико Търново“ тържествено откри своя обновен сектор по образна диагностика.Официални гости на събитието, домакинствано от д-р Майя Грашкина – управител на денталния център, бяха: кметът на гр. В. Търново Даниел Панов, управителят на РЗОК – гр. В. Търново, д-р Иван Иванов, проф. д-р Андон Филчев – декан на Факултета по дентална медицина, МУ–София, доц. д-р Цветан Тончев – декан на Факултета по дентална медицина, МУ–Варна, Клаус Хухтала – мениджър във фирма Planmeca, доставила иновативния апарат. На събитието присъстваха и управители на медицински и дентални центрове, лекари по дентална медицина от града и страната, медии.

Звездата на събитието бе Planmeca ProMax 3D – интелигентният и мултифункционален рентгенов апарат последно поколение, монтиран и работещ в една от залите на денталния център.

Лентата на обновения център прерязаха управителят на РЗОК на гр. В. Търново д-р Иван Иванов и представителят от фирмата Planmeca Клаус Хухтала. Съпътстващата програма включваше и лекция на тема „Основи на   СВСТ/3D образната диагностика“, представена от д-р Димитър Йовчев от Катедрата по образна и орална диагностика, Факултет по дентална медицина МУ–София. По българска традиция откриването на обновения сектор бе съпроводено с освещаване от отец Асен, както и от последващи коктейл и вечеря, дадени от домакините.

Инициативата за скъпата придобивка в „Дентален център I Велико Търново“ принадлежи на неговата дейна управителка д-р Майя Грашкина, която непрекъснато инвестира в скъпи технологии. На зададения от нас въпрос, как се е решила на тази смела инвестиция, тя с усмивка отговаря, че качествената дентална медицина изисква големи инвестиции в технологии, и добавя: „Ако ние, зъболекарите, не сме в крак с времето, отиваме в безвремието, а там нищо не се случва.“
Всъщност един от най-известните дентални центрове във В. Търново не е еднолична собственост. Създаден е през 2001 г., когато е обявен за приватизация и приватизиран. Преди това е бил поликлиника, в която са работили д-р Грашкина и почти всички акционери в дружеството, някои от които работят до днес с нея. Тя инициира сключването на 10-годишен приватизационен договор, който успяват да изпълнят за 8 години.

В момента клиниката е собственост на АД, като д-р Грашкина е двигателят на дейността му. Споделя ни, че най-ценното за нея е работата в екип от всички 12 дентални специалисти в различни специалности, които практикуват в денталния център – терапевти, ортодонти, лицево-челюстни хирурзи, поливалентни лекари по дентална медицина, лекари по детска дентална медицина, пародонтолози.Професионалистите в центъра се нуждаят от качествена диагностика, която ще изведе практиката на центъра на още по-високо ниво, и това обяснява закупуването на новата придобивка Planmeca ProMax 3D.
Всички гости на откриването на центъра имаха възможност да присъстват на демонстрация на начина на работа на новия апарат.С помощта на уникалния Planmeca ProMax 3D апарат могат да бъдат направени всички възможни лицево-челюстни изследвания – панорамни, цефалографски и 3D. Наличието на различни обеми на реконструкции, както и на така нареченото съединяване на обеми, при коeто се достига обем 14 х 14 см (диаметър х височина),дава възможност за получаване на максимална информация за анатомията на пациента. Дигиталният сензор обхваща цялата дентална област, давайки изключително детайлна и точна информация за горна и дол­на челюст.Този апарат по отношение на образната диагностика е възможно най-оптималното решение за ортодонтски, пародонтологични, както и за изследвания на темпоро-мандибуларни стави и синуси.

Изключително широко приложение намира и в имплантологията и в лицево-челюстната хирургия.
Planmeca използва така наречената технология Cone Beam Volumetric Tomography(CBVT). Постига се значително намаляване на дозата на облъчване за пациента в сравнение с алтернативни методи на изследване.Друга много важна и характерна само за апаратите на Planmeca е SCARA технологията (Selectively Compliant Articulated Robot Arm) – роботизирано „С-рамо“ с три центъра на ротация, патентовано от Planmeca. Апаратът няма ограничения при механичното сканиране на пациента. Формата на фокусния слой се базира на научни данни за формата на човешката челюст, което се задава соф­туерно. Практически може да бъде описана кривата на всяка челюст като форма и големина.

Уникална в бранша е и програмата „Автофокус“ – със специален алгоритъм позиционира предните зъби във фокусния слой. С динамичния контрол на експозицията (DEC) се постига едновременно контрол на параметрите на лъчението и чувствителността на сензора за елиминиране на области с почерняване или недоекспониране.