ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ФИРМА NEWTOM ПУСКА НОВ АПАРАТ НА ПАЗАРА – NewTom GIANO HR.

NT Brochure Giano HR 2018.

  • Комбиниаран апарат за панорамни, цефалографски и 3D изследвания;
  • Full –touch 10 “ дисплей за управление; 3D сензор 16 bit, 75 µm с FOV 16 x 18 см;
  • Super HD резолюция 68 µm , с FOV 4 x 4 cm за ENDO и 7 х 6 см за TMJ;
  • Според максималния обем на реконструкция / FOV/, който може да се достигне, три конфигурации: 3D Prime, 3D Advance, 3D Professional. Възможност за надграждане – от панорамен до 3D апарат, както и от по-малка към по-голяма 3D конфигурация; Многослойно панорамно изображение;
  • ЕCO-SCAN модул: ultra low dose и ultra fast scan / около 6 сек./;
  • Изключителна ергономия;