New Tom GIANO HR 3D/2D/Ceph

 

NewTom Giano HR Ceph

NEWTOM GIANO HR е апарат, който може да бъде конфигуриран във вариант дигитален панорамен с или без цеф, или във вариант комбиниран апарат за панорамни, цефалографски и  3D изследвания.

NEWTOM е първият производител в света, който преди повече от 20 години е използвал  CBCT технолохията.

В дентална клиника „Медикъл Дент“, гр. София е инсталиран първия апарат NewTom GIANO 3D CEPH в България!

pic4