Предлагаме сервизно обслужване на дентална рентгенова апаратура Planmeca, както и доставка на резервни части!