С официална церемония ня 06.11.2014 г. беше открит първият Университетски медико-дентален център в България в МУ-Варна

 С официална церемония ня 06.11.2014 г. беше открит първият Университетски медико-дентален център в България в МУ-Варна., оборудван с високо-технологична апаратура Planmeca. Ректорът на Медицински университет – Варна, проф. д-р Красимир Иванов и кметът Иван Портних прерязаха  официално лентата на новия център.
Официален уебсайт на Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“