Лъчезащитни средства

 

Аспиратори, канюли, адаптери

 

Хигиенни пликчета за интарорален сензор

 

Светлозащитни пликчeта за фосфорни плаки

 

Фосфорни плаки

 

Държачи за паралелна техника

 

Зъбни филми, фиксаж и проявител