Хигиената спасява животи!

Сега е особено важно да се осигурят по-високи стандарти на хигиена в денталните практики!