БЕЗФИЛМОВИ СИСТЕМИ – FUJI:  www.fujifilm.eu

ДИГИТАЛНИ РЕНТГЕНОВИ АПАРАТИ – СКОПИЧНИ И ГРАФИЧНИ – www.catmedical.com

КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОВИ АПАРАТИ – СКОПИЧНИ И ГРАФИЧНИ – www.catmedical.com

КОНВЕНЦИОНАЛНИ МАМОГРАФСКИ АПАРАТИ – www.catmedical.com

ДИГИТАЛНИ МАМOГРАФСКИ АПАРАТИ – www.plamned.com

СКЕНЕР ЗА ОРТОПЕДИЧНИ ЦЕЛИ – www.planmed.com

DAP-КАМЕРИ – www.vacutec.com