„МДЛ-3В-РЕНТГЕН“, гр. София, ул. „Люлин Планина“№ 40 се сдоби с апарат Durr Dental VistaPano S Ceph. Това е първият продаден и инсталиран в БЪЛГАРИЯ дигитален панорамен апарат с цефалометрична приставка на фирма Durr Dental!

 

33333