ЗА ПЪРВИ ПЪТ AIR-FLOW СИСТЕМА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АВТОКЛАВИРАНЕ!

emotical-lunos_myflow-design-award[1]

ВИДЕО: Lunos-Myflow

www.duerrdental.com