NewTom GIANO

 NewTom GIANO апарат, който може да бъде конфигуриран във въриант  дигитален панорамен апарат  с или без цеф, или  във вариант комбиниран апарат за панорамни, цефалографски  и 3D изследвания. NewTom e първият производител в света, който преди повече от 20 години е използвал CBCT технологията.

В дентална клиника „Медикъл Дент“, гр. София е инсталиран първия апарат NewTom GIANO 3D CEPH в България!