NewTom GO 3D/2D

 NewTom GO 3D/2D апарат, който може да бъде конфигуриран във въриант  дигитален панорамен апарат или  във вариант комбиниран апарат за панорамни и 3D изследвания. NewTom e първият производител в света, който преди повече от 20 години е използвал CBCT технологията.

newtom-go-2d-3d