Генератор: Високочестотен (DC), 175 kHz,

Фокус, мм: 0.4, IEC 336

Обща Филтрация:  . 2.0 mm Al еq.

Аноден ток, мА: 4/8

Време на експонация:  0.020 – 1.00 сек.

Фокусно разстояние :  20см стандарт, 30 см тубус

Три дължини удължаващи рамена – 40см, 60 см, 90 см,

Максимално удължаване от стената – 230 см

Възможност за работа, с рентгенов филм, с интраорален рентгенов сензор и със система с фосфорни плаки

CE сертификат